Refashion

Refashion

Filter
    תהיתם מה קורה עם כל הבגדים אשר נתרמו אלינו ויש להם כתמים שלא יורדים/ קרעים/ או שפשוט לא ניתנים ללבישה יותר? 
    טל שקד, המוכשרת יוצרת בכל שבוע קלוקציה בדיוק מהפריטים האלו, היא מחדשת ומשנה אותם כך שהם יוכלו לחזור לשימוש בצורה שונה ומלאה בסטייל.